הלב נוטה לימין

הערב יחול יום ההילולא של האדמו"ר השישי של חב"ד, הרבי הריי"צ מליובאוויטש.

ביום זה, לפני שישים וחמש שנים, עלה השמימה מי שהיה לסמל של מסירות-נפש, במאבקו חסר-הפשרות עם הקומוניסטים ברוסיה ולנוכח רוחות ההתבוללות בארה"ב.

אולם בעבורנו יש ביום הזה עוד מימד גדול - ביום הזה התקיים "וּבָא הַשָּׁמֶשׁ וְזָרַח הַשֶּׁמֶשׁ", ועם הסתלקותו של הרבי הקודם החלה לזרוח שמשו של חתנו הרבי שלנו, הרבי מליובאוויטש.

        בשנת ה'תש"כ (1960) נכנסה קבוצת סטודנטים מארגון 'הלל' (Hillel: The Foundation for Jewish Campus Life) לחדר ה'יחידות' אצל הרבי מליובאוויטש. שם ניתנה להם ההזדמנות לראיין את הרבי.

אחד הסטודנטים ביקש להבין מה היה ענינו של מייסד החסידות הבעל-שם-טוב, ומה תפקידו של הרבי ?

        והרבי ענה במשל מרתק:

        "תחנת כח" – היא מתקן תעשייתי גדול להפקת אנרגיה חשמלית. משם נמשכים חוטי מתכת שבאמצעותם מגיעה אנרגיית החשמל עד למנורה שבבית. אך כדי להדליק את המנורה בפועל, יש למצוא את ה'מתג' המתאים, ורק כאשר נלחץ במקום המתאים יפעל כח החשמל והמנורה תדלק.

כך, הסביר הרבי: נשמה של כל אחד ואחת היא חלק מהבורא = 'תחנת הכח'. היא קשורה ודבוקה בו. וממנו יש בה כוחות רוחניים נעלים ביותר. אך כדי שאותם כוחות יבואו לידי ביטוי וימלאו את תפקידם. צריך למצוא את ה'מתג' המתאים, יש ללחוץ על ה'כפתור' הנכון.

        זהו תפקידו של הרבי: ליידע את כל אחד ואחת מבני ישראל ולהבהיר להם שהם אכן מחוברים ל'תחנת כח', תפקידו גם להחדיר בבני ישראל כח, בטחון ואמונה, וכן למצוא את ה'מתג' הקיים בכל יהודי ולסייע לו להתחבר עם 'תחנת הכח'.

        ליהודי נשאר 'רק' להרים את ה'מתג'...

 

הרבי דיבר פעם עם יהודי בעל השפעה, בנושא עזרה לזולת. בין הדברים שאל אותו הרבי:

ידוע שהיהדות מקדשת את צד ימין. (יש לזה גם הרבה השלכות מעשיות מבחינה הלכתית). ואם כן, מדוע הלב – שהוא איבר מרכזי בגוף האדם – נוטה דווקא לצד שמאל ?  

והרבי גם תירץ:

כשאתה עומד מול יהודי שני, הרי הלב שלך נמצא לימינו של זולתך. המטרה של הלב – הוא הזולת. לכן הוא בעצם נוטה לצד ימין...

זו אמירה של הרבי שמבטאת יותר מכל את אהבתו העצומה לכל אחד ואחת מבני ישראל. ואת מהות חייו של הרבי, לדאוג לכל יהודי ויהודי, גם זה הנמצא רחוק מאוד מ'תחנת הכח', והוא אולי רק "מנורה קטנה".

 

היום הזה הוא יום של חיזוק ההתקשרות לצדיק הדור, אורו הגדול הוא לנו הפנס המאיר את הדרך בימים טרופים אלה. ביום זה עלינו להתחזק בהליכה בדרכיו, במילוי הוראותיו ובלימוד תורתו.

אף אנו מאמינים שהרבי מוסיף – בדרכים שלא תמיד ידועות ומובנות לנו – להנהיג את דורנו, להעניק לנו את שפע ברכותיו, להילחם את מלחמות ה', להעתיר תפילה עלינו לפני אבינו שבשמים. ובעיקר בטוחים אנו שבקרוב נזכה להתגשמות נבואתו הגדולה ומשאת-נפשו העיקרית – ביאת משיח-צדקנו והגאולה האמתית והשלמה.

לאורך השנים, קיבל הרבי מאות מכתבים אישיים מידי יום, מכל סוגי האנשים. מנהיגים וסופרים, אנשי רוח ואנשי מעשה וכלל ישראל התכתבו עם הרבי והפנו אליו את רעיונותיהם ולבטיהם וביקשו את עצתו וברכתו.

גם כיום, רבבות המכתבים מוסיפים להגיע. גם מי שאינו יכול להגיע אל האהל, משגר את מכתבו (באמצעות הדואר, הפקס, או הדואר האלקטרוני) על מנת שיונח באהל. המכתבים מגיעים למזכירות המקום, ומועברים כל כמה שעות לאהל הרבי, מבלי שאיש יידע את תוכנם.

המכתב יכול להיכתב בכל שפה. לצורך הזכרת שם, יש לציין את השם היהודי המלא עם שם האם (לדוגמא: יצחק בן שרה, או לאה בת רחל).

מספר הפקס: 7187234444

אי-מייל: ohel@ohelchabad.org 

 

שבת שלום

הרב ברוך וילהלם

בית חב"ד נהריה

יו"ר<< הקודםלרשימה המלאההבא >>